Докторантура (PhD) - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу