Диссертациялык кеңештин PhD программалары - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу