Магистрдин деканаты - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу