Маалыматтык технологиялар жана санариптештирүү бөлүмү - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу