Тандоо комиссиясы - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу