Чет элдик жарандарды кабыл алуу - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу