Жөлөкпулдарды берүү үчүн документтер - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу