жоболор - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу