Окуу процесси (магистр) - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу