Университеттин иш-чарасы же жарыясы үч - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу

Университеттин иш-чарасы же жарыясы үч

Уюштуруу комитети окумуштууларды, окутуучуларды, эксперттерди жана студенттерди 2021-жылдын 30-ноябрында “Суфизмдин философиялык жана адабий мурастары” деген темада эл аралык илимий-практикалык конференцияга катышууга чакырат.
Конференциянын негизги темасы – ислам философиясынын, адабиятынын жана искусствосунун классикалык багыттарынын бири катары терең мурас калтырган суфизм. Суфий идеялары заманбап адамга керектөө жана санарип дарвинизм дүйнөсүндө руханий жактан өзүн-өзү өркүндөтүүгө жардам берет.

Конференциянын максаты – инсанды өнүктүрүүнүн актуалдуу көйгөйлөрүн, анын дүйнө таанымын, гуманизм түшүнүгүнүн өзү жана техногендик санариптик реалдуулукта адамдын эришүүсү трансформацияланып жаткан жаңы дүйнөдө адабиятта жана искусстводо өзүн көрсөтүүнү талкуулоо.