Кабыл алуу планы - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу