ОРТга жазылуу үчүн сунушталат - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу