Окумуштуулар кеңеши - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу