НОУ УНПК “МУК” илимий кеңеши - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу