Долбоор кагазы - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу