Маалыматтык иш жаңылыктары бир - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу