Окуу процесси (магистратура) - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу