Окуу-методикалык иш (магистратура) - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу