Окутуучулардын жаңылыктары экинчи - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу