Окутуучулардын жаңылыктары үчүнчү - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу