Кабыл алуунун тартиби - Кыргызстан Эл аралык университетинин Чыгыш кампусу